Γεωγραφική Βάση Δεδομένων Γ.Γ.Β.- GIS Decision Support System for Investors in Manufacturing, GGB